HOME

Susținerea cercetării de excelență în Universitatea din București – UB Cercetare +

 Kickoff Meeting.pdf

SCOP: Atingerea unui nivel stabil de excelență în cercetare și creşterea capacităţii instituţionale a Universtății din București prin dezvoltarea resursei umane și asigurarea unui suport administrativ eficient

Nr. crt. Obiective Rezultate Indicatori Activități
Susținerea capitalului uman din domeniul cercetării de excelență prin pregătirea acestuia în domeniul accesării și gestionării proiectelor cu finanțări europene și din fondurile naționale pentru cercetare.
 • 2 workshop-uri/cursuri dedicate programelor de finanțare pentru universități care adresează zona de cercetare: programul H2020 și Programului operațional Competitivitate, Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor;
 • 1 x eveniment tip training Horizon 2020
 • 1 curs de Project management în derularea proiectelor cu finațare europeană
 • 1 curs de Tehnici de prezentări eficiente
 • 5  buletine informative cu privire la finanțările specifice cercetării.
 • 60 de persoane participante la cele 2 workshopuri;
 • 2 persoane participante la training H2020;
 • Câte 20 de persoane instruite în cursurile de Project management în derularea proiectelor cu fianțare europeană și Tehnici de prezentări eficiente
 • Buletinele informative sunt disponibile online pentru cadrele didactice și de cercetare
A 1.1.Organizare workshop-uri si editare buletine informative:

 • Identificare grup țintă participanți la workshop
 • Identificare și selectare experți traineri
 • Asigurare logistică pentru organizarea workshopurilor
 • Evaluarea workshopurilor

Diseminarea informației 6 luni
A 1.2 Participarea la training privind scrierea proiectelorde tip  Horizon 2020
A1.3 Organizarea si derularea cursurilor: Project management în derularea proiectelor cu finațare europeană și tehnici de prezentări eficiente:

 • Selectare trainer
 • Asigurarea logoistica pentru organizarea cursurilor
 • Derularea activitatii de instruire

A doua si a patra luna de proiect

Susținerea capitalului uman de excelență în cercetare pentru participarea la evenimente naționale și internaționale de cercetare organizate de Institutul de Cercetări al Universității din București (ICUB).
 • Minimum 2  evenimente științifice interne sau internaționale organizate de ICUB
 • Cel puțin 10 lectori din străinătate participanți la evenimentele științifice
 • Cel putin 10 de lectori români invitați ca participanți la conferințe și workshopuri interne și internaționale
 • Cel puțin 50 de participanți la evenimentele științifice
A.2.1 Organizarea evenimentelor științifice naționale și internaționale de cercetare:

 • Identificarea lectorilor relevanti
 • Pregătirea și transmiterea invitațiilor de participare
 • Asigurare logistică pentru participarea la evenimente (transport, cazare etc.)
 • Elaborarea rapoartelor de participare
 • Diseminarea informației relevantă în urma derulării evenimentelor

6 luni

Extinderea sistemului de management al activității de cercetare prin crearea unui mediu online de informare și a unui modul de gestiune a articolelor științifice de cercetare
 • Un mediu online cu informații actualizate specifice cercetării
 • 1 x Bază de date cu publicațiile realizate de autori afiliați universității
 • 1 x modul de de raportare, validare și monitorizare a publicațiilor științifice elaborate în cadrul departamentelor și a centrelor de cercetare
 • 1 x nomenclator al Meta-Datelor Unităților de Cercetare
 • 10 persoane de tip “train the trainers” instruiți în utilizarea modulului de gestiune a articolelor științifice de cercetare.
 • Informațiile privind domeniul de cercetare sunt online și actualizate
 • Un modul de gestiune al articolelor științifice de cercetare
 • Cel puțin 500 de articole înregistrate în Baza de date
 • Cel puțin 2 rapoarte generate privind cercetarea folosind modulul de raportare
 • 10 persoane instruite ca train the trainers
A 3.1. Întreținerea și actualizarea mediului online de informare dedicat cercetării A 3.2 Crearea modulului de gestiune a articolelor științifice de cercetare:

 • Contractarea servciiilor externe
 • Analiza de business
 • Design aplicație
 • Proiectare
 • Implementare
 • Incărcarea cu conținut de tip articole științifice de cercetare
 • Testare
 • Punere în funcțiune

6 luni din care 2 luni pregatire caiet de sarcini

A 3.3. Organizarea instruirii în sistem “train the trainers” pentru cercetători și personalul tehnic suport de specialitate. La sfarsitul lunii a treia de implementare