FDI 2019

Nume proiect: IT&C for Research

Nr. de identificare:  CNFIS-FDI-2019-0186
Coordonator proiect: Prof. univ. dr. Laurențiu Leuștean

Perioada de derulare: 02.05.2019 – 20.12.2019

Valoarea totală: 400000 lei

Scop: Atingerea unui nivel stabil de excelență în cercetare și creşterea capacităţii instituţionale a Universtății din București prin dezvoltarea resursei umane și asigurarea unui suport administrativ și de lucru eficient și modern pentru cercetători.